Annuleringsverzekering Neat Camping om uw vakantie in alle rust te verzekeren

Camping Barralet biedt u een annulerings- en onderbrekingsverzekering aan als onderdeel van uw huurcontract.

Onze partner Neat Camping verplicht zich je vakantie geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Optionele annuleringsverzekering Flex by Neat Camping

  • De verzekeringspremie moet volledig worden betaald bij het boeken van je vakantie en wordt niet gerestitueerd,
  • De kosten bedragen 4% van de totale reissom (exclusief reserveringskosten en toeristenbelasting).
  • De volledige annuleringsvoorwaarden zijn hier online beschikbaar.
  • Er vindt geen restitutie plaats als er geen annuleringsverzekering is afgesloten.

 

In geval van annulering dient u de camping per post of e-mail op de hoogte te stellen van uw terugtrekking zodra er een gebeurtenis plaatsvindt die uw vertrek verhindert. Als het schadegeval onder de algemene annuleringsvoorwaarden valt, dient u de verzekeraar binnen 48 uur op de hoogte te stellen en alle benodigde informatie en bewijsstukken te verstrekken.

Voor een snel en modern beheer van uw aanvragen voor annulering, onderbreking, verlate aankomst, vervangend voertuig of vergeten voorwerpe

INFORMATIEBLAD VERZEKERINGSCONTRACT

hoe kan ik contact opnemen met NEAT Camping?

Via de website: https://www.neat.eu/support

Per e-mail: [email protected]

 

Vergeet niet de volgende informatie te verzamelen waarnaar je gevraagd wordt:

  • Je contractnummer,
  • Je voor- en achternaam,
  • Je huisadres,
  • Het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken,

De reden voor uw aangifte.

 

 

Je krijgt een dossiernummer van de verzekering.

U moet dit nummer altijd vermelden wanneer u contact opneemt met onze verzekeringsafdeling.